БАНИЦА СЪС СПАНАК И СИРЕНЕ

Невероятен вкус и гарантирано
качество на добра цена!
Гарантирам!

Филип Красимиров – собственик.